×

Dr. Raluca Angheloiu

 • 2008- prezent - medic primar ATI (în specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă) în cadrul Centrului de Diagnostic și Chirurgie Oftalmologică Opticristal

 • 2005- prezent - medic primar ATI în cadrul Spitalului Militar de Urgenţă „Regina Maria” Braşov

 • 2006- prezent - medic primar ATI în cadrul Maternităţii Eva Medlife Braşov

 • 2000-2005 – medic rezident ATI în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 • 1998-1999 – Lector - Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de medicină, Asistenţă medical

 • 1997- 1999 – Medic stagiar medicina generală în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

 • absolventă a Facultăţii de Medicină Generală în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, 1997

 • Membru al Societăţii Române de Anestezie Terapie Intensivă

 • Membru al Societăţii Române de Nutriţie Enterală şi Parenterală

 

CONGRESE, SIMPOZIOANE ŞI CURSURI DE SPECIALIZARE

Participant la schimburi de experienţă şi proiecte comune cu:

 • 2002 aprilie-iunie Spitalul Wolhusen-Lucerna,

 • 2003 Spitalul Universitar Maastricht,

 • 2003 Spitalul Universitar Bonn

 • 2001 aprilie Spitalul Universitar Maastricht-Bonn, Curs avansat de nutriţie clinică

 

Participant la cursuri de scurtă durată:

 • 2000 februarie 24-27 Braşov, Curs de gastroenterologie

 • 2000, 2001, 2002 Cursuri de bază organizate de Societatea Română de Nutriţie Enterală şi Parenterală, supervizate de Societatea Europeană de Nutriţie Enterală şi Parenterală

 • 2000-2010 Congrese Naţionale ATI

 • 2001, 2002 Cursuri organizate de către Reuniunea Romano-Britanică

 • 2001-2005 Cursuri organizate de către FEEA

 • 2002 septembrie 23-25 Braşov, Cursul Advanced Pediatric Life Support

 • 2002 octombrie 8-11 Bucureşti, Cursul organizat de S.R.A.R/E.S.R.A.

 • 2002 noiembrie 22-29 Bucureşti, Cursul ATI- Actualităţi în anestezia regională

 • 2008, mai 31 European Congress of Anaesthesiology „Euroanaesthesia”

 • 2012 mai 5-6 Târgu Mureş Curs malpraxis

 • 2014 martie 11-12 Târgu Mureş, Simpozion de anestezie regională ecoghidată

 • 2014 mai 28 Târgu Mureş, Curs “Resuscitare hidroelectrolitică la pacientul critic”

 • 2014 iunie 19-21 Constanţa, Conferinţa Naţională de Ventilaţie Non-Invazivă

 • 2014 septembrie 18-20 Braşov, Infecţiile Nosocomiale din multiple perspective: medicală, jurnalistică şi managerială.

 • 2014 noiembrie 13-14 Poiana Braşov, Nutritonal Support in Cancer (of the ESPEN Life-Long Learning Programme on Clinical Nutrition and Metabolism)

 • 2014 noiembrie 06 Poiana Braşov, Simpozion Naţional de Nutriţie Clinică

 • 2014 octombrie 23-25 Timişoara, Curs Naţional de Ghiduri şi Protocoale în Anestezie Terapie Intensivă şi Medicină de Urgenţă.

 • 2015 mai 7-8 Târgu Mureş, Simpozion de anestezie regională ecoghidată 

 • Autor al unor capitole din vol I din Managementul bolnavului critic:  Sondajul gastric; Sondajul vezicii urinare

 • 1997 Autor: Efectul cromului hexavalent asupra muncitorilor expuşi, publicat şi prezentat la Primul Congres al Studenţilor si Tinerilor Medici, Tg.Mureş

 • 2007 Autor: Achiziţii recente în managementul bolnavului critic cu MODS, Jurnalul Român de Anestezie

 • 2009 Autor: ’’ When do we determine the SOFA Score for the assessment of organ failure in critical patients’’, Revista de Medicină şi Farmacie

 • 2009 Autor: Actualităţi în managementul bolnavului critic cu MODS, Jurnalul Medical Braşov

 • 2009 Autor: Actualităţi în patogeneza bolnavului critic cu MODS, Jurnalul Medical Braşov

 • 2009 Autor: Consideraţii asupra evaluării scorului SOFA la bolnavii critici cu MODS, Jurnalul Român de Anestezie

 • 2001-2003 Cercetare în Nutriţia Pacientului Critic Chirurgical—în cercetarea colectivă a departamentului de terapie intensivă a Spitalului Judeţean Braşov

 • 2004 Coator al unor capitole din vol I din Managementul bolnavului critic - U.M.F. Tg.Mureş: Puncţia lombară; Autotransfuzia

 • Managementul general şi specific al înecatului, al spânzuratului, al pacientului muşcat de animale si al pacientului înţepat de insecte

 

Membru al Societăţii Române de Anestezie Terapie Intensivă Autor şi Coautor al unui număr de  de lucrări ştiinţifice (articole publicate in extenso, cărţi publicate ) din care menţionăm:


In extenso

Angheloiu Simona Raluca, „When do we determine the SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) Score for the assessment of organ failure in critical patients”, Revistă de medicină şi Farmacie, 2009, 55:85-87, ISSN 1221-2229 cod CNCSIS:103 B

Angheloiu Simona Raluca, „Actualităţi în managementul bolnavului critic cu disfuncţie organică multiplă (MODS)”, Jurnalul Medical Brașov, 2009, Nr 2, 11:15, ISSN 1841-0782 cod CNCSIS: 781 B

Angheloiu Simona Raluca, „Actualităţi în patogeneza bolnavului critic cu disfuncţie organică multiplă (MODS)”, Jurnalul Medical Brașov, 2009, Nr 2, 16:20, ISSN 1841-0782 cod CNCSIS: 781 B

 

În rezumat

Angheloiu Simona Raluca, „Achiziţii recente în managementul bolnavului critic cu disfuncţie organică multiplă”, Jurnalul Român de Anestezie, Terapie Intensivă, 2007, Vol 14, Supl. 1, 74-75 ISSN 1582-652x cod CNCSIS: 203 B+

Angheloiu Simona Raluca, „Consideraţii asupra evaluării scorului SOFA la bolnavii critici cu MODS”, Jurnalul Român de Anestezie, Terapie Intensivă, 2009, Vol 16, Supl. 1, 100 75 ISSN 1582-652x cod CNCSIS: 203 B+

 

Alte lucrări publicate

Angheloiu Simona Raluca, Azamfirei Leonard. Sondajul gastric. În Managementul bolnavului critic: suport tehnico-managerial, vol I (sub redacția: Chiorean Mircea, Copotoiu Sanda, Azamfirei Leonard), Ed. University Press Târgu-Mureș, 2004, p. 207-209, ISBN 973-7788-02-8, cod CNCSIS 210

Angheloiu Simona Raluca, Azamfirei Leonard. Sondajul vezicii urinare. În Managementul bolnavului critic: suport tehnico-managerial, vol I (sub redacția: Chiorean Mircea, Copotoiu  Sanda, Azamfirei Leonard), Ed. University Press Târgu-Mureș, 2004, p. 210-212, ISBN 973- 788-02-8, cod CNCSIS 210


Azamfirei Leonard, Angheloiu Simona Raluca. Puncția lombară. În Managementul bolnavului critic: suport tehnico-managerial, vol I (sub redacția: Chiorean Mircea, Copotoiu Sanda, Azamfirei Leonard), Ed. University Press Târgu-Mureș, 2004, p. 213-215, ISBN 973-7788-02-8, cod CNCSIS 210

Azamfirei Leonard, Angheloiu Simona Raluca, Marian Dorin. Autotransfuzia. În Managementul bolnavului critic: suport tehnico-managerial, vol I (sub redacția: Chiorean Mircea, Copotoiu Sanda, Azamfirei Leonard), Ed. University Press Târgu-Mureș, 2004, p. 216-220, ISBN 973- 7788-02-8, cod CNCSIS 210

 

Referinţe la cerere: Copotoiu Sanda, Ph.D., Azamfirei Leonard Ph.D.
Profesor universitar Anestezie şi Terapie Intensivă    

Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, România

 

 

Director WEB